1. Kompleksowe utrzymanie czystości:
 •  obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe, osiedla zamknięte- chronione, budynki usługowe i biurowce, centra rekreacji i sportu, placówki medyczne, hale magazynowe, lotniska, hipermarkety oraz tereny zewnętrzne wokół tych budynków;
 • zaopatrywanie obiektów w środki higieniczne;
 • sprzątanie garaży i piwnic;
 • oczyszczanie powierzchni asfaltowych, betonowych i innych;
 • odśnieżanie metodą tradycyjną oraz technikami alpinistycznymi;
 • sprzątnie poremontowe i po budowlane;
 • prace porządkowe i interwencyjne;

2. Ogrodnictwo:

 • zakładanie i pielęgnacja ogrodów;
 • pielenie, nawożenie i odchwaszczanie;
 • strzyżenie żywopłotów;
 • koszenie traw;
 • składanie i malowanie elementów ogrodowych;
 • dosadzanie roślin i prace interwencyjne;

3. Tereny zielone:

 • aranżacja terenów zielonych;
 • sprzątanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych;
 • odśnieżanie i zapobieganie śliskiej nawierzchni;
 • grabienie liści oraz wywóz i zamiatanie chodników;